Home » Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Serwis
- Strona internetowa dostępna pod adresem http://clean24h.pl, której właścicielem jest Grupa Work Express Sp z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Murckowskiej 14 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216937 Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 634-25-38-237 i numer REGON 278305758.
Użytkownik
- Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu.
Subskrypcja newslettera
- Wyrażenie poprzez wypełnienie stosownego formularza chęci użytkownika do otrzymywania elektronicznego biuletynu, który jest wysyłany cyklicznie, w formie wiadomości e-mail zawierających aktualności, informacje o usłudze i materiały edukacyjne.
Zamówienie pokazu
- Dostępny w serwisie formularz umożliwiający użytkownikowi zamówienie bezpłatnego pokazu wybranej usługi. Przesłanie formularza nie jest wiążące i stanowi jedynie wyrażenie chęci użytkownika do otrzymania konkretnej oferty drogą e-mailową lub telefoniczną.
Zamówienie mycia
- Dostępny w serwisie formularz umożliwiający użytkownikowi zamówienie wybranej usługi. Przesłanie formularza nie jest wiążące i stanowi jedynie wyrażenie chęci użytkownika do otrzymania konkretnej oferty drogą e-mailową lub telefoniczną.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Każdy użytkownik serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie

DANE OSOBOWE

 1. Grupa Work Express Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Murckowskiej 14, szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Serwis clean24h.pl, zwany dalej "Serwisem" został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych.
 2. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail oraz numeru telefonu poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do przedstawienia oferty. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której dotyczyły.

GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH

 1. Subskrypcja newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Dane uzyskane w ten sposób dodawane są do listy mailingowej newslettera clean24h. Podanie danych jest dobrowolne i wykorzystywane przez Grupę Work Express Sp. z o. o. zgodnie z wolą użytkownika. Dane są bezpieczne w bazie danych, nie są przekazywane osobom trzecim i są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wypisania się z listy mailingowej klikając odpowiedni link.
 2. Zamawiając pokaz lub zamawiając mycie użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Grupę Work Express Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Murckowskiej 14 na przekazywanie mu informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

WYKORZYSTANIE COOKIES

 1. Serwis pobiera podczas przeglądania pliki Cookies, są to tzw. Dane techniczne takie jak np.: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu i zachowania na stronie, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika. Są one przechowywane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane przez serwer, na którym umieszczono serwis. Wyłączenie plików cookies nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Work Express Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.
 2. Grupa Work Express Sp. z o. o. ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 10 dni od zamieszczenia regulaminu w serwisie oraz będą komunikowane z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie clean24h.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.