Home » Usługi

Usługi

Zapewniamy profesjonalne usługi czystościowe
z wykorzystaniem suchej pary pod wysokim ciśnieniem.
Oprócz czyszczenia powierzchni SUCHĄ PARĄ
zapewniamy również DEZYNFEKCJĘ pomieszczeń,
dzięki preparatom z nanocząsteczkami srebra,
IMPREGNACJĘ powierzchni podatnych
na zabrudzenia oraz KONSERWACJĘ maszyn,
sprzętu czy budynków.

Mobilne myjki parowe Clean24h to przede wszystkim:
  • możliwość dotarcia do każdego brudnego miejsca
  • likwidacja opornych zabrudzeń dzięki stosowanej temperaturze 120°C
  • sterylność dzięki preparatom z nanocząsteczkami srebra
  • czyszczenie bez ścieków wody, piany i zapachu detergentów
  • czyszczenie bez przerywania pracy Twojej firmy
  • czyszczenie zewnątrz i wewnątrz budynków
  • unikanie kosztów inwestycji, serwisowania, eksploatacji i zatrudnienia
  • płacenie za efekt!

Nasze usługi skierowane są do: